Zásady ochrany osobních údajů

Důvod tohoto upozornění:

Tato stránka popisuje, jak spravovat stránky s odkazem na zpracování osobních údajů uživatelů stránek www.mariajurkova.cz. a www.cucina-alternativa.it

Jedná se o zveřejnění, které je rovněž poskytnuto podle čl. 13 legislativní vyhlášky Ne. 196/2003 - Kodex o ochraně osobních údajů a pozdější změny pro ty, kdo jsou v interakci s webovými službami www.cucina-alternativa.com a jejich subdomén dostupnými na webové adrese: www.cucina-alternativa.com

Informace jsou prostřednictvím internetového prohlížeče pouze pro stránku www.cucina-alternativa.com, www.mariajurkova.cz a jejich subdomény a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat na těchto stránkách.

Informace jsou plně v soularu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze Dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i obecném nařízení o ochraně údajů, která určuje požadavky na shromažďování osobních údajů online, a zejména způsoby, dobu a povahu informací, které musí správci údajů poskytovat uživatelům, když se připojují k webovým stránkám bez ohledu na účel připojení.

Je třeba poznamenat, že všechny údaje požadované touto stránkou jsou velmi důležité a v případě jejich neposkytnutí by mohlo být nemožné poskytovat informace a služby uvedené na stránkách.

"MAJITEL" údajů

Po prostudování této stránky mohou být údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob zpracovány za účelem nabízení služeb co nejblíže potřebám uživatele a ke zlepšení výše uvedených služeb, a to jak pro základní základní služby, tak pro pokročilejší služby.

"Majitelkou" jejich údajů je Maria Jurková, via Lucca 58, 20152, Milan Italy

 

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT

Ošetření spojená s webovými službami této stránky probíhají ve výše uvedeném sídle Správce údajů a provádíte je pouze vy a pracovníci odpovědní a za zpracování údajů.

VAŠE PRÁVA

Vezměte prosím na vědomí, že máte následující práva na ochranu vašich údajů:

• Právo být informován o osobních údajích, které o vás stránka zpracovává;

• Právo na přístup k osobním údajům, které o vás stránka zpracovává;

• Právo na opravu vašich osobních údajů;

• Právo na vymazání vašich osobních údajů za určitých okolností;

• Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

• Právo na přenositelnost vašich údajů za určitých okolností;

• Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které bylo založeno na veřejném nebo oprávněném zájmu;

• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a profilování; a

• Právo souhlas kdykoli odvolat.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů tímto webem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat kontaktováním webu e-mailem na info@cucina-alternativa.com

JAK SBÍRÁME A POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Shromažďuji o vás následující typy informací:

Informace, které nám poskytujete přímo – žádám o určité informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, pokud se zaregistrujete pomocí uživatelského účtu nebo pokud se přihlásíte k odběru služby mailing listu, nebo pokud nám pošlete e-mail.

Pokud si zakoupíte produkty nebo služby nebo se přihlásíte k placenému členství, požádám vás také o další informace, jako je číslo vaší kreditní karty a fakturační adresa. Mohu také ukládat zprávy, které odešlete prostřednictvím webu, a shromažďovat informace, které poskytnete v uživatelském obsahu, který vytvoříte, sdílíte nebo zveřejníte na webu, což může zahrnovat informace obsažené ve vašem profilu a také fotografie nebo jiné obrazové soubory a metadata.

Pokud se zaregistrujete do mého seznamu adresátů, shromáždím vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto informace používám k provozu, údržbě a poskytování funkcí služby.

 

Informace, které mohu obdržet od třetích stran:

 Mohu o vás obdržet informace od třetích stran. Pokud například přistupujete k mému webu nebo k našim Službám prostřednictvím připojení nebo přihlášení třetí strany, například přes Facebook Connect, kliknutím na „Sledovat“, „To se mi líbí“ přidáním této webové aplikace, propojením vašeho účtu s touto službou webu atd., znamená to, že třetí strany mohou předávat určité informace o používání jejich služby na tuto stránku. Tyto informace mohou zahrnovat vaše údaje, ale nejsou omezeny na jakékoli informace, které jste třetí straně umožnili sdílet se mnou, a jakékoli informace, které jste zveřejnili v souvislosti s touto službou.

Vždy byste si měli zkontrolovat a v případě potřeby změnit nastavení ochrany osobních údajů na webech a službách třetích stran před propojením nebo propojením s tímto webem.

Metadata: Mohu shromažďovat metadata související s uživatelským obsahem. Metadata se obvykle skládají z toho, jak, kdy, kde a kým byl obsah shromážděn a jak byl obsah použit. Uživatelé mohou ke svému obsahu přidat další metadata, včetně klíčových slov zveřejněných s fotografií nebo videem, včetně jmen, geografických informací nebo informací o poloze, komentářů nebo jiných dat. Díky tomu budou vaše data lépe prohledávatelná a interaktivnější. Metadata však mohou být přístupná ostatním, pokud sdílíte uživatelský obsah s ostatními nebo na sociálních sítích třetích stran.

Tyto informace používám k provozu, údržbě a poskytování funkcí a funkcí mých stránek. Tyto informace mohu také použít k přímé komunikaci s vámi. Mohu vám posílat e-maily obsahující zpravodaje, akce a speciální nabídky. Pokud si nepřejete dostávat takové e-mailové zprávy, budete mít možnost deaktivovat nebo změnit své preference v každém zaslaném e-mailu (newsletteru). Vaše údaje také používáme k zasílání e-mailů souvisejících se službami (například ověření účtu, potvrzení a upomínky nákupu a fakturace, změny/aktualizace funkcí webu, technická a bezpečnostní komunikace). E-maily související se službou nelze deaktivovat.

Používání souborů cookie a dalších technologií ke shromažďování informací. 

 

Automaticky shromažďuji určité typy informací o používání, když navštívíte mé webové stránky nebo používáte moji službu.

Informace o analýze: Mohu shromažďovat analytická data přímo nebo používat analytické nástroje třetích stran k měření návštěvnosti a trendů využití služby. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané vaším prohlížečem, včetně webových stránek, které navštěvujete, doplňků prohlížeče, šířky a výšky prohlížeče a dalších informací, které mi pomáhají zlepšovat Službu. Mohu shromažďovat a používat tyto analytické informace v souhrnu takovým způsobem, že s nimi nelze rozumně manipulovat za účelem identifikace konkrétního jednotlivého uživatele.

O souborech cookie – Když navštívíte Službu, můžeme spolu s mými třetími stranami odeslat jeden nebo více souborů cookie – malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků – do vašeho počítače, který jedinečně identifikuje váš prohlížeč a umožní webu, aby vám pomohl s přístupem rychlejší a lepší navigaci na webu. Soubor cookie nám také může sdělit, jak Službu používáte (například stránky, které si prohlížíte, odkazy, na které klikáte a další akce, které ve Službě provádíte) a umožňují nám nebo našim obchodním partnerům včas sledovat používání Stránky... Svůj webový prohlížeč můžete resetovat tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby indikoval odesílání souboru cookie. Některé funkce služby však nemusí fungovat správně, pokud je zakázána možnost přijímat soubory cookie.

 

Informace o souboru protokolu: Informace o souboru protokolu jsou automaticky hlášeny vaším prohlížečem při každém přístupu na webovou stránku Když používáte moji službu, moje servery automaticky zaznamenávají určité informace do souboru protokolu. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat anonymní informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy o Službě, názvy domén, vstupní stránky, zobrazené stránky a další podobné informace.

Jasné informace o takzvaných „webových majácích“ – Při používání stránek mohu používat takzvané „Webové majáky“, což jsou nástroje používané k anonymnímu sledování online vzorců používání našich uživatelů (jako celku). Kromě toho můžeme tento nástroj použít také v e-mailech zasílaných našim uživatelům ke sledování, které e-mailové zprávy

e-maily se otevírají a na které odkazy příjemci klikají. Informace umožňují přesnější vykazování a zlepšování Služby.

 

Identifikátory zařízení: Když přistupujete na stránky prostřednictvím mobilního zařízení (včetně chytrého telefonu nebo tabletu) nebo počítače, můžeme vzdáleně přistupovat, shromažďovat, monitorovat a/nebo ukládat jeden nebo více „identifikátorů zařízení“. Identifikátory jsou malé datové soubory nebo podobné datové struktury uložené na vašem mobilním zařízení nebo s ním spojené, které jednoznačně identifikují vaše mobilní zařízení. Identifikátorem zařízení mohou být data uložená v souvislosti s hardwarem vašeho zařízení, data uložená v souvislosti s operačním systémem vašeho zařízení nebo data odeslaná do vašeho zařízení z tohoto webu. Identifikátor zařízení nám může předávat informace o tom, jak se pohybujete na webu a jak jej používáte. Identifikátor zařízení může zůstat trvale ve vašem zařízení, aby vám pomohl rychleji se přihlásit a zlepšit vaši zkušenost na mém webu. Některé funkce našich stránek nemusí fungovat správně, pokud je používání nebo dostupnost identifikátorů zařízení ohrožena nebo zakázána.

 

Reklamy v mé službě – mohu povolit online reklamním sítím třetích stran shromažďovat informace o vašem používání našich webových stránek v průběhu času, aby mohly přehrávat nebo zobrazovat reklamy, které mohou být relevantní pro vaše zájmy na našem webu/službě nebo jiných webových stránkách nebo službách třetích stran . Tyto reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran obvykle používají soubory cookie a další sledovací technologie ke shromažďování informací o návštěvách a vzorcích používání vašeho prohlížeče nebo zařízení na našem webu a dalších webových stránkách, aby vám mohly zobrazovat reklamy, které se zobrazují na našich stránkách, měřit efektivitu svých reklam a personalizovat reklamní obsah. Moje zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na inzerenty třetích stran a nemohu kontrolovat související aktivity těchto inzerentů. Další informace o vašich volbách týkajících se použití vašich osobních údajů pro online reklamu naleznete v mých Zásadách používání souborů cookie.

Používám nebo mohu používat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, souborů protokolů, identifikátorů zařízení, údajů o poloze a osobních údajů k: (a) zapamatování informací, abyste je nemuseli znovu zadávat během své návštěvy nebo při příští návštěvě webu ; (b) poskytovat personalizovaný a přizpůsobitelný obsah a informace, včetně reklamy; (c) poskytovat a sledovat efektivitu mých stránek; (d) sledovat souhrnné metriky, jako je celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce; (e) diagnostikovat nebo opravovat technologické problémy; (f) pomáhají vám efektivně přistupovat k vašim informacím po přihlášení; a (h) sledovat chování Uživatelů v rozsahu nezbytném k tomu, aby jim byla poskytnuta služba co nejblíže jejich očekáváním; a (i) doručovat reklamu do vašeho prohlížeče nebo zařízení. I když se snažím respektovat preference ochrany osobních údajů našich návštěvníků, v současné době nejsem schopen reagovat na signály „Nesledovat“ z vašeho prohlížeče.

SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše informace mohu sdílet s třetími stranami mimo tento web.

S kým smím sdílet vaše údaje – vaše údaje mohu sdílet s obchodními partnery, konzultanty a poskytovateli služeb třetích stran, kteří provádějí služby mým jménem za účelem poskytování služby vám (například poskytovatelé e-mailu, reklamy v sítích, obsah nebo plnící služby, analytické společnosti atd.).

Obchodní partneři budou mít omezený přístup k informacím, které jsou přiměřeně nezbytné k poskytování Služby.

Vaše údaje mohu také sdílet s našimi obchodními partnery, kteří vám poskytují službu ve spolupráci se mnou, například při pořádání společně sponzorované propagace nebo soutěže. Čas od času mohu sdílet vaše informace s třetími stranami, o kterých si myslím, že vám mohou nabízet produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat.

Jakékoli informace nebo uživatelský obsah, který dobrovolně zveřejníte, jako je váš veřejný profil, fotografie nebo obrázky a související metadata a komentáře, se zpřístupní ostatním uživatelům tohoto webu a vašemu publiku. Pokud odstraníte informace zveřejněné na Stránkách, kopie mohou zůstat viditelné na uložených stránkách nebo pokud ostatní uživatelé tyto informace zkopírovali nebo uložili. Můžete se také rozhodnout sdílet své informace s přáteli prostřednictvím e-mailu nebo různých sociálních sítí.

TYPY ZPRACOVANÝCH DAT

Navigační údaje

Počítačové systémy a postupy softwaru a zásuvných modulů nastavené pro provozování této webové stránky získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně dán používáním internetových komunikačních protokolů.

Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem spojení s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů.

Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se k webu připojují, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele .

Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání stránek a o obecných uživatelích, včetně nákupních a digitálních zvyklostí samotných uživatelů a pro kontrolu jejich správného fungování a jsou ihned po zpracování vymazány. Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti této stránce: kromě této možnosti data na webových kontaktech v současné době nepřetrvávají déle než sedm dní.

Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na této stránce zahrnuje následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení žádostí, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě.

Registrací do mailing listu nebo newsletteru je e-mailová adresa Uživatele automaticky přidána do seznamu kontaktů, kterým mohou být zasílány e-mailové zprávy obsahující informace, včetně obchodních a propagačních informací, týkající se této stránky. E-mailová adresa Uživatele může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace k odběru newsletteru nebo po provedení nákupu.

Přihlášení k odběru e-mailové marketingové služby získá jméno, e-mail a jakýkoli jiný užitečný kontakt pro účely zasílání následných předem sestavených e-mailů , zasílání užitečných služeb pro uživatele a zvýhodněné nabídky nákupu předmětů, produktů, školení a čehokoli jiného společného se sociálním účelem webu.

Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby.

 

Soubory cookie

Pro tento účel stránka nezískává žádné osobní údaje o uživateli.

Cookies se nepoužívají k přenosu informací osobní povahy, ani c.d. trvalé soubory cookie jakéhokoli druhu nebo systémy pro sledování uživatelů.

Použití c.d. soubory cookie relací (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a zmizí po zavření prohlížeče) jsou přísně omezeny na přenos identifikátorů relace (sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem), které jsou nezbytné pro bezpečné prozkoumání a efektivitu webu.

Takzvané Soubory cookie relací používané na této stránce zabraňují použití jiných IT technik, které by mohly poškodit důvěrnost prohlížení uživatelů, a neumožňují získávání osobních identifikačních údajů uživatele.

Tyto soubory cookie, zasílané automaticky ze stránky www.cucina-alternativa.com a jejích subdomén do vašeho internetového prohlížeče, se automaticky ukládají a poté se znovu přenesou na stránku při další návštěvě, a to za účelem zlepšení návštěvy uživatele na stránce a zobrazování obsahu, který více odpovídá vašim potřebám.

Lze je také použít ke sledování relací, k autentizaci uživatele, aby mohl přistupovat k důvěrnému obsahu stránek, aniž by pokaždé zadával své přihlašovací údaje a zapamatoval si své preference.

Za tímto účelem budou použity soubory cookie pro trvání, technické soubory cookie a soubory cookie třetích stran.

Soubory cookie pro trvání mohou být buď automaticky zrušeny na konci relace prohlížení (ukládají jakékoli přihlašovací údaje návštěvníka), nebo mohou být trvalé, dokud je uživatel nezruší (vždy se předpokládá).

Technické soubory cookie se používají k usnadnění navigace uživatele a jsou zasílány poskytovateli služeb, aby zákazníkovi poskytl požadovanou službu.

I ty může uživatel ručně smazat v závislosti na zvoleném prohlížeči a/nebo jakýchkoli rozšířeních nainstalovaných v jeho prohlížeči. Deaktivace však může zpomalit nebo zabránit tomu, aby to určité části webu vyžadovaly.

Některé technické soubory cookie, jako jsou soubory cookie HTML, se používají k analýze obecného chování uživatelů, jako je google analytics a podobně (pro statistiky blogů/webů) a pluginy pro tepelné mapy. Nakonec tu máme pluginy, které můžeme využívat přidružením a reklamou (jako jsou odkazy na google adsense nebo amazon, klikací banky a další podobné stránky). Tyto soubory cookie shromažďují uživatelská data v jejich celkovém počtu a žádným způsobem nepodkopávají citlivá data samotných uživatelů.

Nakonec mám soubory cookie třetích stran, tj. sledovací soubory cookie (jako jsou kódy pixelů), které se používají k identifikaci přesného chování jednotlivých uživatelů, k porozumění případným zájmům co možná nejanalytičtějším způsobem, a proto přizpůsobuji jakékoli obchodní nabídky tak, aby uživateli nebyly předkládány nabídky a obsah, které nejsou relevantní nebo jsou nevhodné pro jeho potřeby.

Tento typ souboru cookie integruje funkce vyvinuté třetími stranami na stránkách webu, jako jsou ikony a preference vyjádřené na sociálních sítích za účelem sdílení obsahu webu nebo používání softwarových služeb třetích stran (jako je software pro generování map a jiný software, který nabízí doplňkové služby). Tyto soubory cookie jsou odesílány z domén třetích stran, které nabízejí svou funkcionalitu mezi stránkami webu. Vlastník domény podle platné legislativy není povinen žádat o souhlas s technickými a analytickými soubory cookie, protože jsou nezbytné k poskytování požadovaných služeb . U všech ostatních typů souborů cookie může uživatel vyjádřit souhlas jedním nebo více z následujících způsobů:

• Prostřednictvím specifických konfigurací používaného prohlížeče nebo souvisejících počítačových programů používaných k navigaci na stránkách, které tvoří Stránku.

• Změnou nastavení při používání služeb třetích stran.¨

 

Cookies tohoto typu přítomné na této stránce jsou:

• Instagram Widgets (Instagram, Inc.)

Instagram je služba pro prohlížení obrázků spravovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do jejích stránek. Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

• Video widgety YouTube (Google Inc.)

Youtube je služba pro vizualizaci videoobsahu spravovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do jejích stránek. Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

• Tlačítko To se mi líbí na Facebooku a sociální widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku a sociální widgety jsou služby pro interakci se sociální sítí Facebook, které poskytuje Facebook, Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

• Google Analytics s anonymizovanou IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Google používá osobní údaje shromážděné za účelem sledování a zkoumání používání této aplikace, sestavování zpráv a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google. Google může používat osobní údaje k kontextualizaci a personalizaci reklam své reklamní sítě. Tato integrace Google Analytics činí vaši IP adresu anonymní. Funguje to tak, že se zkrátí IP adresa Uživatelů v rámci hranic členských států Evropské unie nebo v jiných zemích dodržujících dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa odeslána na servery Google a zkrácena v rámci Spojených států. Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů.

Tento web může vyžadovat některá povolení Facebooku, která mu umožňují provádět akce s účtem uživatele na Facebooku a shromažďovat z něj informace, včetně osobních údajů. Tato služba umožňuje této stránce propojit se s účtem Uživatele na sociální síti Facebook, kterou poskytuje Facebook Inc.

Další informace o níže uvedených oprávněních naleznete v dokumentaci oprávnění Facebooku a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Požadovaná oprávnění jsou následující:

Základní informace

Základní informace Uživatele registrovaného na Facebooku, které obvykle zahrnují následující Údaje: id, jméno, obrázek, pohlaví a jazyk lokalizace a v některých případech „Přátelé“ Facebooku. Pokud Uživatel veřejně zpřístupnil další Údaje, budou k dispozici tytéž.

E-mail:

Poskytuje přístup k primární e-mailové adrese Uživatele.

Správa stránek

Umožňuje aplikaci získat přístupové tokeny pro stránky a aplikace, které uživatel spravuje.

Postřehy:

Poskytuje přístup k datům přehledů pro stránky, aplikace a domény, které uživatel vlastní.

Tato stránka zobrazuje oznámení o produktech nebo službách nabízených třetími stranami. Reklamy mohou být zobrazeny jak ve formě reklamních odkazů, tak ve formě bannerů v různých grafických podobách.

Kliknutí na ikonu nebo banner zveřejněné na tomto webu jsou sledovány službami třetích stran a jsou sdíleny na tomto webu.

Třetí strany:

Amazon affiliate

Affiliate Google Adwords

Facebook Pixel Tracking

Facebook Remarketing

Veřejné cílení na Google Ads

Zveřejnění profilování

Zveřejnění pro profilování probíhá anonymně, aby se zlepšila použitelnost stránky.

Webové stránky a služby třetích stran

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těch přijatých, a proto za tyto stránky nenesou odpovědnost.

Jak zakázat soubory cookie

Pokud chcete, můžete cookies zakázat v konfiguraci prohlížeče

Chrome

1. Spusťte prohlížeč Chrome

2. Pro navigaci klikněte na nabídku na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadání adresy URL

3. Vyberte Nastavení

4. Klepněte na Zobrazit rozšířená nastavení

5. V části „Ochrana osobních údajů“ klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu“.

6. V sekci "Cookies" je možné změnit následující nastavení cookies:

◦ Povolit místní ukládání dat

◦ Měňte místní data pouze do zavření prohlížeče

◦ Zabránit webům v nastavení souborů cookie

◦ Blokujte soubory cookie a data stránek třetích stran

◦ Správa výjimek pro některé webové stránky

◦ Odstranění jednoho nebo všech souborů cookie

Pro více informací navštivte stránku poskytovatele.

Mozilla Firefox

1. Spusťte prohlížeč Mozilla Firefox

2. Pro navigaci klikněte na nabídku na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadání adresy URL

3. Vyberte Možnosti

4. Vyberte panel Privacy

5. Klepněte na Zobrazit rozšířená nastavení

6. V části „Ochrana osobních údajů“ klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu“.

7. V sekci „Sledování“ je možné změnit následující nastavení souborů cookie:

◦ Požádejte weby, aby neprováděly žádné sledování

◦ Informujte weby o dostupnosti, která má být sledována

◦ Nesdělujte žádné preference týkající se sledování osobních údajů

1. V sekci "Historie" je možné:

◦ Povolením „Použít vlastní nastavení“ vyberte, zda chcete přijímat soubory cookie třetích stran (vždy, z nejnavštěvovanějších stránek nebo nikdy) a uchovávat je po určitou dobu (dokud nevyprší platnost, zavřete Firefox nebo se pokaždé zeptejte)

◦ Odstraňte jednotlivé uložené soubory cookie

Pro více informací navštivte vyhrazenou stránku.

internet Explorer

1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer

2. Klepněte na tlačítko Nástroje a vyberte Možnosti Internetu

3. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a v části Nastavení změňte posuvník podle požadované akce pro soubory cookie:

◦ Blokovat všechny soubory cookie

◦ Povolit všechny soubory cookie

◦ Výběr stránek, ze kterých chcete získat soubory cookie: přesuňte kurzor do mezilehlé polohy, abyste neblokovali nebo nepovolili všechny soubory cookie, poté stiskněte tlačítko Stránky, do pole Adresa webové stránky zadejte internetovou stránku a poté stiskněte Blokovat nebo Povolit

Pro více informací navštivte stránku poskytovatele.

Safari

1. Spusťte prohlížeč Safari

2. Klikněte na Safari, vyberte Předvolby a klikněte na Soukromí

3. V části Blokovat soubory cookie určete, jak musí Safari přijímat soubory cookie z webových stránek.

4. Chcete-li zobrazit, které stránky uložily soubory cookie, klikněte na Podrobnosti

Pro více informací navštivte vyhrazenou stránku.

Safari iOS (mobilní zařízení)

1. Spusťte prohlížeč iOS Safari

2. Klepněte na Nastavení a poté na Safari

3. Klepněte na Blokovat soubory cookie a vyberte si z různých možností: „Nikdy“, „Třetí strana a inzerenti“ nebo „Vždy“.

4. Chcete-li odstranit všechny soubory cookie uložené v Safari, klepněte na Nastavení, poté na Safari a nakonec na Vymazat soubory cookie a data

Pro více informací navštivte vyhrazenou stránku.

Opera

1. Spusťte prohlížeč Opera

2. Klikněte na Předvolby, poté na Pokročilé a nakonec na Cookies

3. Vyberte jednu z následujících možností:

◦ Přijměte všechny soubory cookie

◦ Přijměte soubory cookie pouze z webu, který navštěvujete: soubory cookie třetích stran a soubory cookie odeslané z jiné domény, než kterou navštěvujete, budou odmítnuty

◦ Nikdy nepřijímat soubory cookie: Všechny soubory cookie nebudou nikdy uloženy

Pro více informací navštivte stránku poskytovatele (v angličtině).

Jak můžete zakázat soubory cookie ze služeb třetích stran

• Služby Google

•Facebook

• Twitter

Správa plateb

Na této stránce jsou k dispozici služby správy plateb pro zpracování plateb kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými prostředky. Údaje o použití pro platbu získává přímo správce požadované platební služby, aniž by byly jakýmkoli způsobem přebírány z této stránky.

Některé z těchto služeb mohou také umožňovat plánované zasílání zpráv Uživateli, jako jsou e-maily obsahující faktury nebo oznámení o platbách.

PayPal

PayPal je platební služba poskytovaná společností PayPal Inc., která umožňuje uživateli provádět platby online.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Zásady ochrany osobních údajů

Registrace a autentizace

Registrací nebo autentizací umožňuje Uživatel webu, aby ho identifikoval a umožnil mu přístup k vyhrazeným službám.

V závislosti na tom, co je uvedeno níže, mohou být služby registrace a ověřování vynucené pomocí třetích stran. Pokud k tomu dojde, tato aplikace bude mít přístup k některým údajům uloženým službou třetí strany používanou k registraci nebo identifikaci.

Přímá registrace (tato aplikace)

Uživatel se registruje vyplněním registračního formuláře a přímou podporou této aplikace svými osobními údaji.

Shromážděné osobní údaje: e-mail a heslo.

 

Remarketing a behaviorální cílení

Tento typ služby umožňuje této stránce a jejím partnerům komunikovat, optimalizovat a zobrazovat reklamy na základě dřívějšího používání této stránky Uživatelem.

Tato činnost se provádí sledováním údajů o používání a používáním souborů cookie, informací, které se přenášejí partnerům, s nimiž je remarketing a behaviorální cílení spojeno.

Kromě možnosti odhlášení nabízených níže uvedenými službami se může uživatel odhlásit z přijímání souborů cookie souvisejících se službou třetí strany návštěvou odhlašovací stránky iniciativy Network Advertising Initiative.

 

Remarketing AdWords (Google Inc.)

 

AdWords Remarketing je služba remarketingu a behaviorálního cílení poskytovaná společností Google Inc., která propojuje aktivitu tohoto webu s reklamní sítí Adwords a souborem cookie Doubleclick.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů.

 

Vlastní publikum na Facebooku (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je služba remarketingu a behaviorálního cílení poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje aktivitu tohoto webu s reklamní sítí Facebook.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a e-maily.

Místo zpracování: USA 

 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je služba remarketingu a behaviorálního cílení poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje činnost tohoto webu s reklamní sítí Facebook.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: USA 

Remarketing pomocí Google Analytics pro grafickou reklamu (Google Inc.)

Google Analytics pro grafickou reklamu je služba pro remarketing a behaviorální cílení poskytovaná společností Google Inc., která propojuje aktivitu sledování prováděnou službou Google Analytics a jejími soubory cookie s reklamní sítí Adwords a souborem cookie Doubleclick.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: USA

 

Statistika

Služby obsažené v této části umožňují správci údajů sledovat a analyzovat provozní údaje a používají se ke sledování chování uživatelů.

Sledování konverzí Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Sledování konverzí Facebook Ads je statistická služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje data z reklamní sítě Facebook s akcemi prováděnými na této stránce.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

Sledování konverzí Google AdWords (Google Inc.)

Sledování konverzí Google AdWords je statistická služba poskytovaná společností Google Inc., která propojuje data z reklamní sítě Google AdWords s akcemi prováděnými na této stránce.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

VOLITELNÉ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Kromě toho, co bylo uvedeno pro navigační údaje, má uživatel možnost a nikdy povinnost poskytnout osobní údaje na stránkách a formulářích webu cucina-alternativa.com a jeho subdoménách. Některé moduly webu však pracují pouze se zadáním takových údajů, (viz squeeze page), které jsou n utné pro přihlášení k odběru newsletteru, informačních materiálů nebo jiné komunikace a pro nákup produktů spravovaných přímo webem na jeho prodejních stránkách, a nikoli od třetích stran .

Neposkytnutí takových údajů může znemožnit získání toho, co bylo požadováno.

Pro úplnost je třeba připomenout, že v některých případech (nezahrnutých do běžné správy těchto stránek) může Úřad požadovat novinky a informace za účelem kontroly zpracování osobních údajů. V těchto případech je odpověď povinná pod sankcí správní pokuty.

Rovněž je třeba připomenout, že pokud Maria Jurková získá osobní údaje uživatele z jiného zdroje, než je uživatel sám, zavazuje se je uživateli sdělit nejpozději do 30 dnů (přiměřená lhůta)

 

Způsob ochrany osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny.

Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Subjekty, kterých se osobní údaje týkají, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci stejných údajů a znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost nebo požadovat jejich integraci či aktualizaci, případně opravu.

Podle téhož článku má člověk právo požadovat zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, jakož i právo v každém případě z oprávněných důvodů vznést námitku proti jejich zpracování.

Žádosti je možné řešit:

- e-mailem na adresu: maria@cucina-alternativa.com nebo maria@mariajurkova.cz

- nebo poštou na adresu: Maria Jurková, via Lucca 58, 20158, Milan